Nieuwsberichten 

Dorpsraad Ospel

De stem van de inwoners van Ospel en een spin in het web van meerdere kleine en grote initiatieven. Hoogst in het vaandel staat samen met jullie werken aan een saamhorig en leefbaar Doospel. Je kunt van ons verwachten dat de leden van de dorpsraad zich belangeloos inzetten voor het verhogen van de kwaliteit van leefbaarheid in Ospel.

Van u verwacht de dorpsraad dat u mee wilt denken en ons op een opbouwende en positieve wijze wilt informeren en van advies wilt voorzien, zowel bij bestaande als zich nieuw aandienende problemen die betrekking hebben tot de leefbaarheid van Ospel.

Bekijk onze visie

Jo Hermans
Secretariaat: / Penningmeester

Henk Venner
Algemeen bestuurslid

Jan Smeets
Algemeen bestuurslid

Ramon Vaes
Voorzitter

Kevin Geurtjens
Algemeen bestuurslid

Vivianne Borger
Algemeen bestuurslid