Aanleg fietscrossbaan Ospel van start

Als dorpsraad van Ospel zijn we ontzettend trots op het burgerinitiatief dat momenteel in ons dorp wordt gerealiseerd. We juichen dit soort initiatieven dan ook van harte toe. Binnenkort kunnen de jongeren van Ospel hun fiets uit de stalling halen en zich uitleven op een nieuw fiets-crossbaantje dat momenteel wordt aangelegd aan de Korenbloemstraat in…

20 jaar Dorpsraad Ospel #1

Door een aantal politieke partijen werd het idee geopperd om een Dorpsraad op te richten in 2002. Er vonden enkele gesprekken plaats met raadsleden. Een tussenschakel tussen de inwoners en de gemeente, dat was het idee. Enkele vrijwilligers gaven  aan om de kar te willen trekken. Na diverse gesprekken hebben ze daar een invulling aan…

Doospels Café: Welke onderwerpen zijn voor jou belangrijk?

Het is tijd om aan de slag te gaan. Dorpsraad Ospel kijkt met een tevreden gevoel terug op een drukbezocht Doospels Café. Ruim 40 aanwezigen werden tijdens de interactieve bijeenkomst aan het werk gezet. Om te zorgen dat de dorpsraad met de juiste zaken aan de slag gaat waar draagvlak voor is, wilde het bestuur…

Doospels Café 2022: ’trots met deze fantastische opkomst’

Dorpsraad Ospel kijkt met een tevreden gevoel terug op een drukbezocht Doospels Café in de brasserie van Vrienden van de Peel afgelopen woensdagavond. Ruim 40 aanwezigen werden tijdens de interactieve bijeenkomst aan het werk gezet. Om te zorgen dat de dorpsraad met de juiste zaken aan de slag gaat waar draagvlak voor is, wil het…

Steunpunt Ospel: ‘Alles wordt duurder en duurder. Wat betekent dit voor jou?’

Boodschappen, brandstof en natuurlijk de energierekening. Het is allemaal duurder geworden. Het is voelbaar in ieders portemonnee. Daarom organiseert het Ospels steunpunt in samenwerking met de Sociaal Raadslieden, Punt Welzijn en de gemeente Nederweert, een bijeenkomst met als thema ‘Financieel fit’. Tijdens deze bijeenkomst komen de organisaties aan het woord die de inwoner meer kunnen…

Doospels Café, denk jij mee?

Beste inwoner(s), vereniging(en)/stichting(en) en belanghebbende(n) van Ospel, Dorpsraad Ospel zet zich geheel belangeloos en vrijwillig in voor een gezond woon-, leef- en werkklimaat in Ospel. We zijn bezig met tal van initiatieven en onderwerpen, denk hierbij aan de plantentorens, infoborden, kerstverlichting en vele meer… Ook zaken waarvan we realiseren dat deze niet bij vele bekend…

Huiskamer Ospel

Woensdag 5 oktober is er de Huiskamer in gemeenschapshuis Haaze-Hoof. Er worden spellen gedaan, zoals kaarten, scrabbelen en rummikuppen. Ook is er geregeld een gezellig uitje. ledereen is welkom in de Huiskamer. Voor deelname aan de Huiskamer wordt een kleine bijdrage van € 2,50 gevraagd. De Huiskamer is er om de twee weken. Aanmelden uiterlijk 1 oktober bij…

Aanleg waterbuffer Meester Schakenhof van start

De Lochtstraat in Ospel heeft bij hevige regenbuien regelmatig te kampen met wateroverlast. De doorgaande weg kwam in het verleden meermaals blank te staan door flinke regenbuien, waardoor deze nagenoeg onbegaanbaar werd. Om tijdens de zogenaamde piekbuien het overtollige water straks sneller af te kunnen voeren, wordt iets verderop, bij de Meester Schakenhof, een grote…

Informatieborden geplaatst, een lang gekoesterde wens van Dorpsraad Ospel

Een lang gekoesterde wens van initiatiefnemer Dorpsraad Ospel was om de huidige informatieborden te vervangen door digitale informatieborden. Nadat in 2018 de eerste gesprekken plaatsvonden met de gemeente Nederweert heeft het college besloten om in alle kernen digitale informatieborden te plaatsen. De plattegrondborden zijn vervangen door moderne digitale informatieborden waarop verenigingen en stichtingen hun activiteiten…