20 jaar dorpsraad Ospel | Ospels Steunpunt #12

Dorpsraad Ospel bestaat dit jaar 20 jaar. Komende tijd blikken we terug op de verschillende mooie en bijzondere initiatieven die in de afgelopen jaar tot stand zijn gekomen.

Vandaag: Ospels Steunpunt

Begin 2014 werd de Dorpsraad door de gemeente benaderd met de vraag of we mee wilde werken aan een pilot. Per 2015 ging de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) uitgevoerd worden door de gemeente. De bedoeling was om hiervoor een ISWT (Integraal Sociaal Wijkteam) per kern op te richten. De gemeente had hiervoor een nota geschreven waarbinnen dit ISWT zou moeten werken.

Als dorpsraad hebben wij hier onze medewerking aan gegeven. In eerste instantie waren we alleen gastheer. We regelde de vergaderruimte en hebben een aantal verenigingen die hier belang bij konden hebben uitgenodigd. Daarbij had de gemeente diverse organisaties uitgenodigd die betrokken zouden worden bij de uitvoer van de WMO. Door deze samenstelling waren we een halfjaar verder en was er nog geen garen op de klos. Na een gesprek met de gemeente zijn we als werkgroep verdergegaan en hebben we een nieuwe nota geschreven die uiteindelijk door de gemeente is goedgekeurd. Hiermee is de werkgroep aan slag gegaan. Er zijn heel wat bruggen gebouwd en ook weer afgebroken. Maar met hulp van Vorkmeer en wat professionals hadden we begin 2015 het ISWT op de rails.

De eerste openbare bijeenkomst voor de inwoners van Ospel was in maart. Hierna zijn we gestart met enkele vrijwilligers, professionals en een bestuur a.i. We hielden Open Inloop op dinsdagmorgen en donderdagmiddag in MFA Haaze-hoof. Het liep vrij aardig. Er kwamen mensen om gezellig wat te buurten een kopje koffie of thee te drinken. Maar er kwamen ook mensen die hulpvragen hadden voor de WMO waar het uiteindelijk om begonnen was. Maar ook mensen met algemene vragen of hulp. Om toch een professionele partner met de gemeente te zijn hebben we eind 2015 van het SWT een stichting gemaakt met een eigen bestuur. Als Dorpsraad weten we elkaar wel te vinden als dit nodig is.

N.B.
Momenteel is het Ospels Steunpunt bij de Vrienden van de Peel elke donderdagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur. In het eerste uur is er een ambtenaar van de gemeente aanwezig voor de WMO. Elke eerste donderdag van de maand is er iemand aanwezig van de woningbouwvereniging en om de veertien dagen is er een Informatiepunt Digitale Overheid in een persoon aanwezig. Een kopje koffie of thee staat voor u klaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *