Signaleren van verdachte situaties in jouw wijk

Wat is WhatsApp?

WhatsApp Messenger is een berichtendienst. Met WhatsApp is het mogelijk om via een smart telefoon berichten uit te wisselen. Naast één-op-één communicatie biedt WhatsApp de mogelijkheid om een WhatsAppgroep op te richten. Hierbij kunnen maximaal 100 personen aansluiten. Via WhatsApp kunnen berichten snel en gemakkelijk in een grote groep gedeeld worden

BuurtWhatsApp

Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk of buurt, in dit geval Ospel. Het is een burgerinitiatief en dient als moderne vorm van buurtwacht met als doel elkaar te informeren over verdachte situaties. 
Het doel van een BuurtWhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren op straat. De wijk wordt op deze manier preventief in de gaten gehouden door de buurtbewoners zelf. Wettelijke toezichthouders kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek of straat staan. Door een BuurtWhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden.

Met het melden van verdachte situaties in een BuurtWhatsApp, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan. Meld verdachte situaties altijd via 112 (spoed) of 0900-8844 (geen spoed).

TIPS en SPELREGELS

Een BuurtWhatsApp kan de veiligheid in uw buurt verbeteren, maar de groep moet geen complete chaos worden. We hebben een aantal tips en spelregels opgesteld om zoveel mogelijk profijt te hebben van de BuurtWhatsApp.

1. Deelname is mogelijk vanaf 18 jaar(minimum leeftijd)

2. Deelnemers dienen woonachtig te zijn in Ospel

3. Gebruik BuurtWhatsApp volgens de SAAR afkorting

  • S = Signaleer
  • A = Alarmeer 112
  • A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen. (alleen actuele meldingen)
  • R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.

De bedoeling is het verstoren van de plannen van de verdachte persoon. Doe dit door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

4. Melden van verdachte situaties/heterdaad
Een BuurtWhatsApp is bedoeld om actuele verdachte situaties te signaleren, melden en eventueel te verstoren. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad altijd de politie via 112. Een verdacht persoon kan onschuldig zijn, maar door berichten in de groep door alle deelnemers als crimineel worden aangezien. Wees dus terughoudend met acties en neem contact op met de politie.
Belt u 112 naar aanleiding van een gemelde situatie in de BuurtWhatsApp, laat dit dan aan de groep weten zodat er geen vijftig telefoontjes naar de politie worden gedaan.
De BuurtWhatsApp heeft vooral een signaleerfunctie om de politie van meer ogen en oren te voorzien. U kunt samen met buurtbewoners de verdachte in de gaten houden, maar let altijd eerst op uw eigen veiligheid.
De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.

Speel niet voor eigen rechter en overtreed geen regels of wetten.

Let op het taalgebruik: niet vloeken, schelden, dicrimineren en dergelijke.

5. Delen van foto’s
Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs. Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto’s van verdachten (online) openbaar te maken. Een BuurtWhatsApp is echter een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s weinig privacyproblemen zal opleveren.
Wees echter terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.

6. Geen overbodige berichten
Een BuurtWhatsApp is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel worden opgemerkt.
Het is dus raadzaam om de BuurtWhatsApp alleen als alarmsysteem te gebruiken. Voor gezelligheid kan beter een andere groep worden geopend.
Let op: berichtjes als “Bedankt”, “Goed gedaan”, etc. zijn erg sociaal maar niet nodig in dit geval. Het zou als hinderlijk kunnen worden ervaren door de vele andere deelnemers aan de BuurtWhatsApp groep. 

7. BuurtWhatsApp groep niet wijzigen In WhatsApp is het mogelijk om als lid van een groep een aantal zaken te wijzigen. Wij willen iedereen dringend verzoeken om zelf geen naam van de groep aan te passen en ook het logo niet te wijzigen. De naam van de groep bevat een nummer wat we nodig hebben voor het beheer van de BuurtWhatsApp. 
Bedankt voor de medewerking!

BuurtWhatsApp in Ospel

De BuurtWhatsApp wordt op dit moment uitgerold in Ospel. Er zijn 5 WhatsApp groepen actief, de verdeling vindt plaats obv postcodes. De WhatsApp groepen worden in eerste instantie beheerd door de dorpsraad Ospel. De beheerders van de groepen zitten in alle groepen. Zo creëren we een overlap en kunnen naastgelegen groepen simpel en snel door de beheerders voorzien worden hetzelfde bericht.

Voorbeeld: er wordt een melding gedaan in groep 1 over een straat aan de rand van groep 1. Groep 2 grenst aan die straat en moet logischerwijs ook geïnformeerd worden. Dit wordt gedaan door de beheerders. 

Alsnog aanmelden

Bent u nog niet aangesloten bij een BuurtWhatsApp groep in Ospel, dan kunt u zicht alsnog aanmelden. 
Vul uw gegevens in op dit formulier. U kunt dit formulier in de brievenbus doen bij de heer Jeroen Hennissen, Waatskampzijweg 12 of bij de heer Jo Hermans, Lemmenhoek 5.  U kunt uiteraard dit formulier of de gevraagde gegevens ook mailen naar BuurtWhatsApp@dorpsraad-ospel.nl 

U wordt dan z.s.m. aan de bij uw woning bijbehorende WhatsApp groep toegevoegd door de beheerders. 
Hebt u nog vragen? Stuur dan gerust een email naar de Dorpsraad Ospel (bestuur@dorpsraad-ospel.nl) of neem met de secretaris telefonisch contact op via 0495-633786.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Een lijst met veelgestelde vragen kunt u hieronder vinden. Mocht u na het lezen van deze pagina of de lijst met veelgestelde vragen, nog andere vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met de Dorpsraad Ospel. 

Kost deelname geld?
Nee, deelname is geheel kosteloos.

Kost het veel tijd om deel te nemen aan de WhatsApp-groep?

Nee. Na uw aanmelding wordt u ingedeeld in de WhatsApp-groep van uw wijk. U krijgt dan vanzelf de meldingen binnen als er iets gebeurd. Ook kunt u zelf dan een melding maken als u iets verdachts ziet (nadat u 112 gebeld hebt) zodat anderen ook op de hoogte zijn. Kortom het kost u geen extra tijd.

Download WhatsApp op je smartphone
Om WhatsApp te downloaden:
•    Download WhatsApp
•    Zoek naar WhatsApp Messenger
•    Druk op Downloaden.

Deelnemers toevoegen.
Je moet groepsbeheerder zijn om deelnemers aan een bestaande groep toe te voegen. Een groep kan maximaal 256 deelnemers bevatten. Wil jij je aanmelden of ken je mensen die toegevoegd willen worden, stuur dan een mail naar BuurtWhatsApp@dorpsraad-ospel.nl

Wat is de rol van een beheerder?

Een beheerder voegt nieuwe leden toe aan de groep.
Een beheerder houdt in de gaten of de deelnemers zich aan de spelregels houden.
De beheerder zit in de regiegroep (een aparte WhatsApp-groep met alle beheerders).
Een beheerder deelt berichten uit zijn eigen wijkgroep, die relevant kunnen zijn voor meerdere wijkgroepen, in de regiegroep. Bijvoorbeeld als een verdachte een andere wijkgroep binnenloopt.
De beheerder ziet in de regiegroep berichten uit Ospel e.o. die relevant kunnen zijn voor meerdere wijkgroepen. De beheerder kan bepalen om een relevant bericht van een andere wijkgroep ook in de eigen groep te plaatsen.
De beheerder geeft het bestaan van de wijkgroep door aan de BuurtWhatsApp beheerdergroep van de gemeente Nederweert.

Hoeveel medebeheerders zijn er in een WhatsApp-groep?

We proberen minimaal 1 medebeheerder per groep te hebben zodat de werkzaamheden bij o.a. ziekte en vakantie gewoon door kunnen gaan.

Straks ziet de hele buurt mijn naam en telefoonnummer. En dan?

U naam komt niet in beeld, uw telefoonnummer wel. Doch, wanneer iemand eenmalig misbruik maakt van een nummer binnen de WhatsApp-groep (bijvoorbeeld door belaging/stalking) dan zal de politie worden ingeschakeld en de deelnemer wordt verwijderd. Discretie is immers een onderdeel van veiligheid. Dit zou u er echter niet van mogen weerhouden aangezien stalkers persistent zijn en altijd wel een weg vinden om met u in contact te komen. Is dit tot op heden niet gebeurt, dan zal een veiligheidsgroep als deze daar niet sneller toe leiden.

Mag ik voor de zekerheid een pseudoniem en/of een afgeschermd nummer gebruiken?

Nee, dit zal helaas niet gaan. Door met pseudoniemen (valse namen) te werken, werken we misbruik juist in de hand. Zo zou een crimineel de hele buurt op een verkeerd been kunnen zetten terwijl deze elders zijn of haar slag slaat. Uw naam zal bij geen enkele standaard alarmmelding aan de politie worden verstrekt. Doch, in geval van een ernstig delict kan de politie soms niets beginnen zonder ooggetuigen. In dat geval kunt u door middel van een gerechtelijk bevel als getuige worden gehoord.

Krijg ik straks allemaal van die onzin-berichtjes binnen als ik in die app-groep zit?

Dit is zeker niet de bedoeling. Er zijn strikte regels aan de groep verbonden. Zo mogen er uitsluitend signalerende en alarmerende berichten worden gedeeld. Gezellige praatjes, discussies, bezorgde reacties, racistische uitingen of meningen zijn niet toegestaan aangezien “de lijn” zuiver als alarmeringslijn gebruikt dient te worden. Maakt een deelnemer zich hier toch schuldig aan dan krijgt deze tot maximaal twee keer een waarschuwing alvorens hij/zij uit de WhatsApp-groep zal worden verwijderd. 

Hoe weten wij of er geen criminelen in de WhatsApp-groep belanden?

Het is natuurlijk zo dat criminelen overal verspreid door de stad wonen en dus ook in WhatsApp-groepen als deze terecht kunnen komen. Doch, het effect zal er niet minder om worden. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee. Dat geldt voor wijkbewoners in positieve en voor criminelen in negatieve zin. Ten slotte is onze doelstelling ‘preventie’ ofwel ‘het voorkomen van’.

Maar wat als niet iedereen in de buurt mee doet?
Er zullen altijd mensen zijn die actie ondernemen en mensen die nooit iets zullen ondernemen. Van de laatste categorie kunnen we dit project niet af laten hangen. Zelfs al neemt slechts de helft van de buurtbewoners deel en de andere helft niet, dan nog wordt de buurt stukken veiliger. Echter is het natuurlijk wel zo dat hoe meer mensen er deelnemen, hoe veiliger het wordt. Deelnemers zijn immers als mobiele camera’s en hoe meer we er daarvan hebben, hoe meer toezicht er zal zijn. De buurt zal daardoor een grotere preventieve kracht in de richting van criminelen uitstralen.

Als ze komen, dan komen ze toch! Toch?
Deze opvatting is een hardnekkige misvatting. Wij kunnen u mededelen dat het veel gemakkelijker is om allerlei vormen van criminaliteit te voorkomen dan dat de meeste mensen denken. De statistieken liegen er niet om. Door het vergaren van kennis en het volgen van slipcursussen, weerbaarheidscursussen, BHV-cursussen, EHBO- en zwemlessen worden er jaarlijks duizenden levens gered. Voorbereid leven met een oplettende geest is dan ook iets heel anders dan ‘leven in angst’. Uzelf daarentegen afzijdig houden van potentiële gevaren, helpt u niet om welk gevaar dan ook te voorkomen. Niets doen leidt tot niets.

Wekken we hiermee niet juist de indruk dat er veel te halen valt in onze buurt?
In iedere buurt(!) in de gemiddelde westerse samenleving valt meer dan genoeg te halen voor iedere inbreker. Door het collectief inzetten van preventieve middelen wekt men niet sneller de indruk dat er in de ene buurt meer of minder te halen valt. Voor een bovengemiddelde rijkdom trekken inbrekers liever naar de wat duurdere villawijken.

Wat is verdacht gedrag?

Veel inbrekers bereiden zich (goed) voor als zij gaan inbreken. Zij selecteren – als zij de kans krijgen zelfs zorgvuldig – een huis: maken een inschatting hoe makkelijk ze binnen kunnen komen en bekijken van buiten wat erbinnen voor het grijpen ligt. Ze schatten in hoe makkelijk ze weer weg kunnen komen en hoe goed er opgelet wordt door buurtbewoners. Het gedrag dat hierbij hoort, kunt u als buurtbewoner zien.
Denk hierbij aan speurend rondlopen, meerdere malen dezelfde route lopen, bij huizen naar binnen kijken, aanbellen, aan deuren of ramen voelen, om huizen heen lopen, gereedschap of een steen verstoppen (om later te gebruiken). Ook hiervoor kunt u dus 112 bellen.

Wat moet ik ook doen als ik iets verdachts zie?
Je past SAAR-methode toe.

S = Signaleer
Let altijd op het gedrag van een persoon, wat normaal is in de buurt en het tijdstip. Een ‘onderbuikgevoel’ is ook een grote aanwijzing.

A = Alarmeer 112 (geen spoed bel 0900-8844)
Signaleert u een verdachte situatie? Bel dan 112. Vermeld bij de meldkamer dat u in een WhatsApp-groep zit in het kader van inbraakpreventie. Benoem ook dat de politie hiervan af weet. Dit helpt bij de aansturing.

A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen.
Nadat u de politie gewaarschuwd hebt, stuurt u uw wijkgroep een WhatsApp-bericht met een beschrijving van de situatie.
Begin een bericht altijd met het feit dat u de politie al gebeld hebt. Dat voorkomt overbelasting van de meldkamer.

R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon, lichten aan te doen, hond uit te laten, enz.…
U kunt de persoon aanspreken. Of het een inbreker is of niet, de persoon weet dan dat hij in de gaten gehouden wordt. Noteer vervolgens een signalement.
Belangrijke punten – Uiterlijke kenmerken, in combinatie met:

  • Geslacht, Leeftijd
  • Loopt nu op de….in de in de richting…
  • Afkomst
  • Lengte
  • Kleding
  • Bijzondere kenmerken

112 bellen, waarom niet?

Als u iets opvallends ziet belt u altijd direct 112. Na een inbraak blijkt achteraf vaak dat buren toch iets opvallends hebben gezien. De politie wordt vaak niet gebeld omdat mensen twijfelen of het juist is wat ze hebben gezien.
De politie komt liever een keer voor niets dan een keer te weinig!
Bellen met de politie
•    Spoed en melden verdacht gedrag: 112
•    Voor doven en slechthorenden: 0900-8112   
•    Geen spoed: 0900-8844

Wat wil de politie weten?

De politie gaat op zoek naar de perso(o)n(en) die u heeft gezien. Daarom is het belangrijk op het uiterlijk te letten. Schrijf op wat u zag:
•    Lengte (groter of kleiner dan uzelf)
•    Postuur (dik of dun)
•    Leeftijd (schatting)
•    Haarkleur
•    Kapsel
•    Opvallende kenmerken zoals tatoeage of litteken
•    Kleding (kleur en soort)
•    Tas of rugzak (kleur en soort)
•    Welk vervoersmiddel? (merk, model, kleur en kenteken).
•    Vluchtrichting

Als ik iets verdachts zie maar dit is niet in mijn WhatsApp-groep hoe geef ik dat door?

Zie je een verdachte of onveilige situatie dan pas je ook SAAR-methode toe. Ongeacht welke gebied dit plaats vindt. De beheerders hebben onderling contact en zorgen ervoor dat de melding binnen de juiste groep(en) terecht komen. Ook als de verdachte zich verplaats zullen andere groepen hiervan op de hoogte gebracht worden. Zodat de “boeven” geen kans krijgen.

Moeten wij zelf ook fysiek ingrijpen?

Absoluut niet. Ik raad u zelfs sterk aan om het fysieke ingrijpen zoveel mogelijk over te laten aan de politie, en de veiligheid van uzelf en uw gezin te allen tijde voorop te stellen. Doch, indien u zich geroepen voelt – en over de kwaliteiten beschikt – om in te grijpen, doe dit dan nooit alleen maar met tenminste één buurtbewoner aan uw zijde. Deze fungeert daarbij als uw back-up en als directe getuige. Belangrijk daarbij is dat u uzelf niet overschat. U weet immers zelden wie u voor u heeft en of (en waarmee) deze persoon of personen bewapend zijn en bereid zijn geweld te plegen.
Artikel 53 WVS en Artikel 73 WVS BES
•    Op grond van Artikel 53 en Artikel 73 uit het Wetboek van Strafvordering heeft iedere burger het recht om een burgerarrest uit te voeren op een pleger (dus geen verdachte!) van een misdrijf. Het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel geven daarbij aan dat het ingrijpen op evenredige wijze dient te geschieden en men daarbij te allen tijde het minst zware middel dient in te zetten. Een ongewapende dader overmeesteren mag, doch, indien hij/zij zich overgeeft is geweld verboden.
Artikel 41 WVS
•    Op grond van Artikel 41 uit het Wetboek van Strafrecht heeft iedere burger het recht om zichzelf, zijn/haar naasten (dus ook medebuurtbewoners) en zijn/haar eigendom fysiek en indien nodig met geweld te beschermen indien een situatie dit van hem/haar vereist. Belangrijk daarbij is dat er op geen enkele wijze onnodig grenzen worden overschreden bij het toepassen van het geweld.

Word ik nu niet constant lastiggevallen met berichten?

De beheerder van de groep ziet erop toe dat de app alleen voor verdachte situaties gebruikt wordt.
De app is niet bedoeld is voor een auto welke fout staat geparkeerd of een huisdier wat vermist wordt.

Er wordt al weken niets gezegd in de WhatsApp-groep, is het nog wel actief? 

In de app worden alleen belangrijke en relevante meldingen gezet. Meestal is het rustig in Ospel en zijn er geen meldingen. Dit betekend niet dat we achter de schermen niet actief zijn. En het betekend helaas ook niet dat het rustig blijft. Zodra zich weer een verdachte situatie voordoet in uw wijk dan zal dit gedeeld worden via de WhatsApp groepen. Door de app alleen te gebruiken voor meldingen blijven deelnemers alert. Het is daarom niet de bedoeling om andere onderwerpen te bespreken in de app.

Hoe weten we wanneer een alarmmelding is afgelopen?

Bij een acute dreiging of signalering van een misdrijf dient u altijd zelf direct 1-1-2 te bellen. Het is de bedoeling dat zodra de politie in de wijk arriveert hier door de deelnemers een melding van wordt gemaakt in de WhatsApp-buurtpreventiegroep. Zodra dit gebeurt is de alarmmelding afgerond.

Groepsmeldingen dempen.
Je kunt groepsmeldingen dempen gedurende een bepaalde periode. Je krijgt nog steeds berichten van de groep binnen, maar je telefoon zal hiervan geen meldingen geven als ze binnenkomen. Dempen van een groep:
•    Open de groep chat.
•    Tik op het onderwerp van de groep om het Info scherm te laten zien.
•    Tik op Dempen
•    Kies een tijdsinterval gedurende welke je berichten van de groep wilt dempen.

Een groep verlaten.
Als je een groep verlaat, word je verwijderd uit de groep en zul je de groep wel nog steeds in je lijst met chats zien staan en de chatgeschiedenis kunnen lezen. Een groep verlaten: 
•    Open WhatsApp en ga naar het chat scherm.
•    Veeg met je vinger recht naar links over de groep die je wilt verlaten.
•    Tik Meer en kies daarna Verlaat groep.

Een groep verwijderen.
Nadat je een groep verlaten hebt, zul je de optie om de groep te verwijderen zien. Als je de groep verwijdert, zul je de groep niet langer in je lijst met chats zien en de chatgeschiedenis wordt verwijderd. Een groep verwijderen: 
•    Open WhatsApp en ga naar het chat scherm
•    Veeg met je vinger recht naar links over de groep die je wilt verlaten.
•    Tik Meer en kies daarna Verwijder groep.

Contact opnemen

Deelnemen aan de BuurtWhatsapp