Leefbaarheid in Ospel verhogen.

Wat is de Dorpsraad?

  • Een Stichting met als doel: de leefbaarheid verhogen in het dorp Ospel.
  • De dorpsraad is een orgaan dat zich uitsluitend tot doel stelt het algemene belang van het dorp en zijn bewoners te behartigen.
  • De dorpsraad is niet politiek gebonden.
  • De dorpsraad bevordert het woon-, leef- en werkklimaat van Ospel. Omdat de dorpsraad geen verantwoording hoeft af te leggen aan een politieke partij kan het zich volledig en ongebonden inzetten voor de belangen van Ospel.
Contact opnemen