Dorpsraad Ospel verlicht Ospel

Dorpsraad Ospel heeft als doel de leefbaarheid van Ospel te verhogen en daarbij het woon-, leef en werkklimaat te optimaliseren. In de afgelopen jaren heeft de dorpsraad Ospel hier op veel vlakken een bijdrage aan geleverd. Denk hierbij aan de nieuwe kerstornamenten, College Tour, Kern met Pit, plantentorens, BuurtWhatsApp, etc.

Doospels Café
Om te zorgen dat de Dorpsraad met de juiste zaken aan de slag gaat waar draagvlak voor is, willen ze graag met jou als inwoners van Ospel in gesprek tijdens het Doospels Café. Ze zijn vooral geïnteresseerd welke ideeën er leven en kunnen dan samen bekijken of en hoe dit verder kan worden ingevuld.

Contact opnemen