Verslag collegetour Ospel

Basisschool ‘de Schrank’
Vragen/opmerkingen dorpsraad/leerlingen/leerkrachten:
 Wat is de taakverdeling van de burgemeester en wethouders?
Reactie gemeente:
Ze maken zelf een verdeling van de taken. Taken heten ‘Portefeuille’.
 Wat vindt u belangrijk voor kinderen?
Reactie gemeente:
Dat er genoeg speelterreinen zijn in de dorpen, dat ze zich kunnen ontwikkelen in o.a.
onderwijs en sport, dat ze kunnen leven in een wereld waarin alles goed is voor iedereen.
 Hoe kunnen wij als kinderen meedenken met de gemeente?
Reactie gemeente:
Als er onderwerpen zijn waarvan je denkt: ‘Daar moeten we wat mee!’, neem dan zelf of via
de directeur van de school contact op met de gemeente zodat we er over kunnen praten.
Ook kun je met je verhaal bij de dorpsraad terecht.
 Wanneer komt het pannaveldje er?
Reactie gemeente:
Op dit moment is de werkgroep bezig met het in kaart brengen van de locaties en de
uitwerking daarvan. Er kan op dit moment nog niet concreet worden aangegeven wanneer
er een pannaveldje komt, er is immers een pannaveldje bij de basisschool.
 Wat is een basisschool zonder gymzaal en dient deze behouden te worden?
Reactie gemeente:
De gymzaal in Ospel heeft naast het gebruik door verenigingen een functie voor het
gymnastiekonderwijs. De gemeente is er verantwoordelijk voor dat ruimten voor
gymnastiekonderwijs beschikbaar zijn voor het onderwijs. Tegelijkertijd constateren we dat
de gymzaal in Ospel verouderd is en niet duurzaam is voor de toekomst. Wij onderzoeken
op dit moment hoe wij in de toekomst het gymnastiekonderwijs in Ospel goed kunnen
bedienen en of er ruimte is voor de overige activiteiten van verenigingen. In september
2020 komt er een update over de stand van zaken.
 M.b.t. de opschoondag: kinderen willen hier graag een bijdrage aan leveren.

Historische wandeling, o.a. bezoek aan kerkhof
Vragen/opmerkingen dorpsraad/inwoners:
 Nu wordt er bij subsidieverlening bij monumenten geen onderscheid gemaakt of dit
monument een economische functie heeft of niet. Er is altijd een maximale vergoeding van
25% van de kosten.
Reactie gemeente:
In de nieuwe verordening kijken we hier opnieuw naar.

WoZoCo
Er is onrust in het WoZoCo, veroorzaakt door een bewoonster. Medebewoners uiten hun
ongenoegen. Aansluitend overhandigen zij de burgemeester een boek.
2/3
Vragen/opmerkingen dorpsraad/inwoners:
 Als er sneeuw valt helpen vrijwilligers van de voetbalclub de buurt leefbaar te houden.
Maar voor de bewoners is niet mogelijk om zelfstandig naar de fysiotherapie te gaan. Is het
mogelijk dat de sneeuw opgeruimd wordt om een pad te maken richting de fysiotherapie?
Reactie dorpsraad/gemeente:
In eerste instantie wil de dorpsraad dit wel oppakken, maar Frans Kessels geeft aan dat hij
dit graag voor zijn rekening neemt. De bewoners wordt de tip gegeven ook aan te kloppen
bij het steunpunt als ze vragen hebben of ondersteuning nodig hebben.
 De beamer is kapot en moet vervangen worden. Het is ook noodzakelijk dat deze overdag
gebruikt kan worden.
Reactie gemeente:
Er zijn mogelijkheden vanuit diverse potjes die wellicht samengevoegd kunnen worden:
statiegeld van de Coop, een potje bij Land van Horne en eventueel een bedrag vanuit de
leefbaarheid-pot voor 2020 bij de gemeente.
 Vragen/opmerkingen rondom het openbaar vervoer met de bus:
– Kan de bus vanuit Venlo niet stoppen op de Lindenstraat?
– Kan er een rechtstreekse bus komen van Ospel naar centrum Nederweert?
– Op de Meijelsedijk zijn er erg veel haltes terwijl er weinig tot geen mensen wonen.
Reactie gemeente:
De gemeente gaat niet over het openbaar vervoer. We kunnen hier wel aandacht voor
vragen als we aan tafel zitten met de vervoersorganisatie. Er zijn ook mogelijkheden voor
gebruik van het doelgroepenvervoer. De mogelijkheden voor de wensbus en automaatje
moeten nog bekeken worden.

Gemeenschapshuis Haaze-Hoof
Vragen/opmerkingen dorpsraad/inwoners:
Rianne Schonkeren licht het plan toe dat haar familie heeft voor de punt tussen de Plattepeeldijk en
de Meijelsedijk.
 Er zijn overdag weinig tot geen terrassen open in Ospel.
Reactie gemeente:
Dit is een keuze van de ondernemers en niet van de gemeente. Wellicht is het ook goed
om de kermisattracties nog meer richting horeca te richten.
 Hoe ver staat het met het fietspad van Moostdijk naar de Peel?
Reactie gemeente:
Staat hoog op de agenda. Het fietspad vanuit de Moostdijk naar de Peel maakt deel uit van
de mobiliteitsvisie. Hierin zal een prioritering worden gemaakt.
 Het onderhoud van het Aerthijsplein laat te wensen over, vooral aan de achterzijde van het
plein. Het zou mooi zijn als er meer groen komt en als het aansluit bij de verbouwing en
aankleding van het Haazehoof.
Reactie gemeente/dorpsraad:
De dorpsraad pakt dit in eerste instantie op.
 We moeten er op letten dat wat gebouwd wordt, levensloopbestendig is. Mensen in
Ospel zijn mensen die gewend zijn buiten te zijn, willen een tuintje, etc. Wil niet zeggen
dat er geen appartementen meer moeten komen, maar vooral het buitenzijn moet niet
vergeten worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *