Waterbuffer voor piekbuien in Lochtstraat

Delen van de Lochtstraat in Ospel kunnen bij stevige regenbuien onder water komen te staan. De weg is een belangrijke doorgaande route die begaanbaar moet blijven, ook tijdens of na een flinke bui. Reden dat de gemeente Nederweert het komend jaar een aantal maatregelen nemen. Voor bewoners in het gebied waar het werk plaatsvindt, is er op donderdag 16 december een digitale informatiebijeenkomst.

Ondergrondse wateropvang

Het riool onder de Lochtstraat functioneert goed. Alleen bij extreme buien komt er in korte tijd zoveel water in het buizenstelsel dat water tijdelijk op straat blijft staan. Om het water tijdens de piekbuien op te kunnen vangen, willen we daarom een ondergrondse waterbuffer aanleggen. Zeg maar een grote ondergrondse tank als tijdelijke opslag. De aanleg van de buffer is gepland in de Meester Schakenhof.

Onderzoeken

Deze maand vinden enkele onderzoeken plaats in het gebied. Dat werk is bedoeld om te weten te komen hoe diep bepaalde water- en gasleidingen liggen, hoe de bodemgesteldheid is en wat de infiltratiecapaciteit is. De resultaten hiervan gebruiken ze voor een aanbesteding van het werk. Daarbij nemen ze ook de kennis mee van inwoners.

Inwoners uitgenodigd

Deze zijn per brief uitgenodigd voor een digitale bijeenkomst op donderdagavond 16 december om 19.00 uur. Wilt u daar nog bij zijn? Stuur dan een e-mail naar info@nederweert.nl met vermelding van uw naam en adres en als onderwerp Rioolproject Lochtstraat. U ontvangt dan nog op tijd een uitnodiging om via het programma Teams deel te nemen.

Koppelkansen

Projectleider Jac Broens bekijkt ook de mogelijkheden om de woningen in het betreffende deel van de Lochtstraat af te koppelen, als onderdeel van het project: “Uiteraard zijn we afhankelijk van de bereidheid van inwoners om daar aan mee te werken. Door ze maximaal te ontzorgen, kan dat een drempel wegnemen. Het is een mooie koppelkans.” Het wel of niet meenemen van het afkoppelen van de woningen maakt deel uit van de overleggen met de inwoners. En met het verdere aanbestedingsproces dat volgend jaar gaat lopen.

Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater

Een jaar geleden verhoogde de gemeenteraad de drempel voor het verantwoorden van de kosten voor het afkoppelen van de regenpijpen van 200 m2 naar 300 m2. Onder de 200 m2 hoeft u de gemaakte kosten van het afkoppelen immers niet te verantwoorden en krijgt u € 9,- subsidie per m2. Dat is nu dus 300 m2.

Eerst advies

Broens merkt dat inwoners steeds vaker eerst afkoppelen en dan pas subsidie willen ontvangen. Helaas kunnen we dan geen subsidie meer verstrekken van de afgekoppelde daken. Een afkoppelgesprek kunt u aanvragen door een mail te sturen naar info@nederweert.nl. Vermeld hierbij uw contactgegevens inclusief een telefoonnummer. We maken dan een afspraak om de aanpak te bespreken. Na de aanvraag en de instemming kunt u aan de slag. Na afloop wordt de afkoppeling gecontroleerd en de subsidie uitbetaald.